NOWOŚĆ! Wzorcowanie filtrów

Praconia Akustyki Laboratorium HAIK uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania filtrów akustycznych o szerokości oktawy i 1/3 oktawy.