CAŁKUJĄCY MIERNIK POZIOMU DŹWIĘKU SON - 50

SON - 50 jest całkującym miernikiem poziomu dźwięku 1 klasy mierzącym sygnały nieustalone, ustalone i impulsowe.  Stosowany CAŁKUJĄCY MIERNIK POZIOMU DŹWIĘKU SON - 50jest głównie do pomiarów wielkości określających narażenie pracownika na hałas na stanowisku pracy (zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami),  monitorowania środowiska, a także, dzięki możliwości dołączenia zewnętrznych filtrów oktawowych lub infradźwiękowych, może służyć do badań diagnostycznych maszyn i urządzeń. Miernik posiada dwa niezależne tory pomiarowe: wartości skutecznej, do pomiaru: Leq, Lmx, Lmn oraz drugi, do pomiaru wartości szczytowej. Dzięki temu możliwy jest np. jednoczesny pomiar wartości skutecznej na charakterystyce "A" oraz wartości szczytowej z wykorzystaniem charakterystyki "C". Przyrząd mierzy także poziom ekspozycji na hałas odniesiony do ustawianego czasu pracy (4 godz., 8 godz. itp.). Jedną z jego zalet jest równoczesny pomiar wielu istotnych i złożonych parametrów, co zwalnia użytkownika od konieczności kłopotliwego opracowywania wyników pomiarów. 
SON-50 ma możliwość zapamiętania kompletu wyników z 40 sesji pomiarowych, np. na maksymalnie 40 różnych stanowiskach pracy. Po skończonych pomiarach dane te mogą być przesłane do komputera, gdzie dzięki programowi  SON-Monitor  mogą być obrabiane i prezentowane w postaci różnorodnych wykresów.  
Najistotniejsze funkcje miernika: 
Równoczesny pomiar: Leq, LS, LF, Lmx, Lmn, Lpk, LMPk,  LAE, czasu pomiaru. 
Możliwość zapamiętania kompletu mierzonych wielkości z max. 40 sesji pomiarowych. 
Odczyt wszystkich wartości wielkości mierzonych w trakcie pomiaru, bez jego przerywania lub podczas pauzy. 
Uaktualnianie wyników raz na sekundę. 
Wskaźnik wartości chwilowej w postaci poziomego paska uaktualniany 16 razy na sekundę. 
Programowanie czasu pomiaru do 100 godzin z rozdzielczością od 1s. 
Programowanie czasu narażenia na hałas z rozdzielczością 5 minut (do obliczeń LEX,T). 
Zegar czasu rzeczywistego (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda). 
Funkcja monitorowania hałasu (historia pomiaru), zapis do pamięci programowany co 1s, 5s, 10s, 15s 30s i 1min. 
Współpraca z  komputerem. 
DANE TECHNICZNE  
zakres pomiarowy   135÷15 dB 
zakres detektora RMS   60 dB 
charakterystyka dynamiczna   SLOW, FAST 
charakterystyki częstotliwościowe   A, C, Lin, filtry zewnętrzne 
wyświetlacz graficzny   LCD 128×64 piksele 
mikrofon pojemnościowy   1/2 cala WK - 21 
zasilanie   bateria alkaliczna 9V 
wymiary bez mikrofonu   232×84×40 mm 
masa z baterią   450 g 
Wyposażenie dodatkowe   
Osłona przeciwwietrzna mikrofonu 
Kalibrator akustyczny 1 klasy KA- 50 
Filtr oktawowy OF-50 (widoczny na zdjęciu razem z miernikiem),
 o częstotliwościach środkowych: 31,5Hz; 63Hz; 125Hz; 250Hz; 500Hz; 1kHz; 2kHz; 4kHz; 8kHz 
Filtr infradźwiękowy FG-50 o charakterystyce G 
Przedłużacz mikrofonowy 
Statywy (dla mikrofonu i miernika) 
Program komputerowy SON-Monitor (wersja demo w wyposażeniu podstawowym).

Opis pochodzi ze strony internetowej firmy SONOPAN