Transport urządzeń

UWAGI WSTĘPNE

Firma HAIK dopuszcza przyjmowanie urządzeń przysłanych firmami kurierskimi, jednak musimy zwrócić uwagę na poczynione przez nas obserwacje.

1. Wysyłanie mierników poziomu dźwięku w oryginalnych walizkach jest bezpieczne i nie odnotowaliśmy w naszej historii zadnych uszkodzeń w transporcie.

2. Jeśli chodzi o analizatory spalin notujemy natomiast uszkodzenia transportowe na poziomie do 1 % przesyłek. Dotyczą one uszkodzeń wystających elementów, a czasami uszkodzeń wewnętrznych. 

Zwracamy więc uwagę na kilka ważnych elementów przygotowania przesyłek.
- urządzenia powinny być właściwie zapakowane i okryte jakimś materniałem amortyzującym
- jeśli to możliwe proszę wybierać opcje przesyłek niestandardowych (omijających sortownie automatyczne)
- zalecamy zawsze ubezpieczyć przesyłke i oznakować nalepkami specjalnego traktowania

Zwracamy również uwagę, że mimo ubezpieczenia niektóre firmy transportowe odmawiaja wypłaty odszkodowań za ewidentne uszkodzenia transportowe, jeśli zgłoszenia dokona się po odebraniu przesyłki. Jest to oczywiste nadużycie. Wszystkie znane nam dotychczas regulaminy zakładaja możliwość dokonania reklamacji w ciągu 7 dni. (notabene nie można stwierdzić uszkodzeń bez przyjęcia paczki). Uzytkownikowi pozostaje zatem dochodzić praw przed sądem, a ze wzgledu na kilkuset złotowe przeważnie szkody firmy te liczą na odstąpienie przez poszkodowanego z kłopotliwej drogi sądowej. 

Wobec powyższego oświadczamy, że Firma HAIK nie może ponosić żadnej odpowiedzialności, za dostarczenie uszkodzonej przesyłki ! Jeśli Państwo tego nie akceptują prosimy dostarczać urządzenia osobiscie.

Dodatkowo wysyłając przesyłki firmą OPEC prosimy równolegle wysłać na fax nr 061 8181648 oświadczenie o przejęciu na siebie całkowitej odpowiedzialności za stan przesyłki.

Ogólne wytyczne dla wnioskodawców zgłaszających przyrządy do legalizacji i/lub wzorcowania

W przypadku wysyłania przyrządów firmą kurierską prosimy o przesłanie zlecenia zawierającego co najmniej:

- Nazwę lub imię i nazwisko oraz adres zlecającego
- Numer NIP zlecającego
- Numer fabryczny oraz nazwę producenta przyrządu
- Dla analizatorów spalin wprowadzanych do obrotu po dniu 28 stycznia 2008 należy dołączyć kopie świadectwa legalizacji pierwotnej lub ponownej, lub dla analizatorów wprowadzanych na podstawie dyrektywy MID kopie deklaracji CE.
- Datę i podpis zlecającego
(Podstawa DU nr 5/2008 poz 29 §28 ust1 i 2. i §39 )
Ponadto prosimy:
- określenie zakresu zlecenia
- określenie zakresu zlecenia dla serwisu (np jeśli mają być wykonane dodatkowe czynności przez serwis, lub opis usterki)
- dla analizatorów spalin ewentualne zlecenie wymiany filtrów
- kontakt do osoby odpowiedzialnej za złożone zamówienie.
- adres poczty elektronicznej
- dyspozycje dotyczące odesłania urządzenia ( np. firmą kurierską DHL za pobraniem, istnieje możliwość samodzielnego zamówienia innego kuriera, jeśli usługa zostanie uprzednio opłacona)

Laboratorium może również zarządać dostarczenia instrukcji obsługi przyrządu przy nietypowych urządzeniach.

Ze względu na wprowadzony system jakości Laboratorium HAIK i serwis HAIK nie wykonują żadnych niezleconych czynności, nawet jeśli są one oczywiste z "logicznego punktu widzenia". Prosimy to uwzględnić w zleceniach, a przyspieszy to jego realizację.