Prawo i przepisy

Aktem najwyższego rzędu w zakresie kontroli metrologicznej jest
USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach

Pod linkiem znajduje się tekst ujednolicony na dzień 22 lutego 2019


Do tej ustawy zostały wydane akty wykonawcze w interesujących nas tematach:

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

Rozporządzenie jak sama nazwa wskazuje określa rodzaje przyrządów podlegających legalizacji

2. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2019 poz. 759)

Rozporządzenie określa aspekty związane z prawną kontrolą metrologiczną w tym z legalizacją ponowną jak: terminy legalizacji, sposób dokumentowania.

Akty wykonawcze dotyczące analizatorów spalin samochodowych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych oraz zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1765)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 7, poz. 58) akt prawny zastąpiony przez powyższy, ale prezentujący pełne wymagania stawiane analizatorom przed wejściem w życie dyrektywy MID

Dyrektywa europejska MID dotycząca między innymi analizatorów spalin od 30 października 2006(tekst polski)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych( Dz.U. 2007 nr 3 poz. 27) Rozporządzenie przenosi ustalenia dyrektywy MID Załącznik nr 10 określa wymagania dla analizatorów spalin.

Dyrektywa 2014/32/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (wersja przekształcona) - MID - zastępuje 22/2004/WE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2016 poz. 815) - Rozporządzenie wprowadza ustalenia dyrektywy 2014/32/WE, (MID )Załącznik nr 10 określa wymagania dla analizatorów spalin.

 

Akty wykonawcze dotyczące mierników poziomu dźwięku

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku oraz szczegółowy zakres badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 105, poz. 717)

Akty wykonawcze dotyczące manometrów

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać manometry do opon pojazdów mechanicznych oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 101, poz. 679)

Warto też wiedzieć jak można być kontrolowanym w sprawie przestrzegania przepisów ustawy Prawo o Miarach mówi o tym

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli przez pracowników urzędów miar (Dz. U. Nr 132, poz. 1227)

Wszystkie prezentowane akty prawne pochodzą ze stron Głównego Urzędu Miar. Do odczytania potrzebny jest program Acrobat Reader.