PODZIĘKOWANIA

Serwis informacyjny posiada swoich współautorów dzięki którym mogliśmy zebrać dla Państwa prezentowane informacje lub ich pomoc oszczędziła nam cennego czasu. 
W tym miejscu dziękujemy:

- zakładowi informacji multimedialnych Głównego Urzędu Miar za udostępnienie w formie elektronicznej kopii decyzji zatwierdzeń typu analizatorów spalin.

- kopie decyzji zatwierdzenia typu MID udostępniły nam niemiecka, holenderska i francuska krajowa instytucja metrologiczna : PTB, NMI i LNE

Inne źródła informacji

Cześć dokumentów dotyczącą analizatorów Bosch i Siemens pobrano ze stron internetowych firmy Bosch