LEGALIZACJA ANALIZATORÓW SPALIN

Pracownia Analizatorów Spalin upoważniona jest przez Prezesa Głównego Urzędu Miar do dokonywania Legalizacji Ponownej Analizatorów Spalin Samochodowych zgodnie z poniższą decyzją.

Legalizujemy analizatory spalin wprowadzone do obrotu na podstawie ustawy "O ocenie zgodności" (MID), a także wprowadzone do obrotu na podstawie ustawy "Prawo o Miarach" pod warunkiem, że data produkcji analizatora nie jest późniejsza niż podany w ostatniej kolumnie termin ważności dezyzji zatwierdzenia typu. Patrz tabela poniżej 

Producent i model OIML Zatwierdzenie typu GUM Data ważności ZT
Analizatory spalin "MID" 0 i I nie dotyczy  10 lat
ARCON OLIVER K-4500 I ZT 202/2003 31-12-2006*
ATAL AT 500 I ZT 210/95 30-04-1999
ATAL AT 501 I ZT 564/99 ZT 259/2003 30-04-2003
30-04-2004
ATAL AT 502 I ZT 353/2003 31-12-2006*
AVL LIST Di Gas 465 I ZT 658/95 31-10-1999
AVL LIST DiGas 4000, DiGas 4000L, DiCom 4000 I ZT 749/99-2002/2001
ZT 136/2004
31-05-2004
19-03-2014
AWAT AG 4 I ZT 626/96-124/2001 31-01-2004
AWAT AG 4 II ZT 155/2004 29-03-2014
BOSCH ETT 008.55 I

ZT 376/95-442/99
ZT 257/2004

30-06-2004
18-08-2014
BOSCH BEA 250, BEA 350 I ZT 333/2001 31-03-2006
BRISK JT 283 A I ZT 302/95-569/99 30-06-2003
CARTEC CET 2000 C I ZT 375/95-389/2003 31-05-2007
CRYPTON 290 AU HI-SPEC I ZT 529/97 30-06-2001
CRYPTON 290 GE I ZT 263/2001 31-01-2005
DIP DIVISION G 750 I ZT 469/96 20-06-2000
GALIO INDUSTRIAL DEVELOPMENT SMART 2000 I ZT 264/97-1181/98 31-12-2000
GLOBAL AUTOTECH GATS 1000 N I ZT 402/95 31-07-1999
GRUNDIG LS 5000 I ZT 1000/96 31-12-2000
GRUNDIG V.A.G 1788 I ZT 237/97-57/2001 31-12-2004
GRUNDIG AG 2000/AG 2000 Plus I ZT 267/2002 28-02-2006
HERMANN MHC 218 I ZT 161/95 31-03-1999
HERMANN MHC 222 I ZT 162/95 31-03-1999
ISC LTD OLIVER K-90 I ZT 373/95 30-06-1999
ISC LTD OLIVER K-9000 I ZT 471/96-508/2000 30-06-2004
ISC LTD OLIVER K-9000 P I ZT 578/97-897/99 30-06-2001
JUNKALOR INFRALYT 4000 II ZT 374/95 30-06-1999
MAHA MGT 5 I ZT 1019/2001
ZT 335/2005
31-10-2005
21-12-2015
Motorscan LEADER 8000 I ZT 142/95 31-03-1999
Motorscan KOMPACT 8003 I ZT 293/96 30-04-2000
Motorscan EUROGAS 8020 I ZT 885/99
ZT 160/2004
31-08-2004
08-04-2014
Radiotechnika AI 9500 I ZT 390/95 31-07-1996
Radiotechnika AI 9600 I ZT 366/96-264/2000 31-03-2004
Radiotechnika AI 9502 I ZT 307/97 31-12-1998
SAGEM OPTIMA 4040 I ZT 143/95 31-03-1999
SAGEM OPTIMA 4040 II ZT 1171/99 30-09-2004
SAGEM 5040 I ZT 416/99 31-03-2004
SAGEM Ultima 600, 601, 602, 603, 630, 631, 632, 633 I ZT 386/2001-686/2002 31-05-2005
SAXON INFRALYT CL I ZT 888/98 31-10-2002
SIEMENS AG ETT 008.70, ETT 008.71 I ZT 143/97-441/99 31-12-2000
SUN MGA 1200 I ZT 537/95 31-08-1999
SUN DGA 1800 I ZT 846/95 31-12-1999
SUN SGM 2004 II ZT 899/97 30-09-1998
SUN DGA 1000 I ZT 622/99 31-05-2004
SUN MGA 1500 I ZT 229/2000
ZT 76/2004
31-03-2005
16-02-2014
TECNOTEST 488 (A, Plus, Tank) I ZT 402/96 30-06-2000
TECNOTEST 488 X I ZT 235/97 31-12-1997
TECNOTEST Stargas 898 0 ZT 232/2004 05-07-2014
VLT 3000-K/L/S I ZT 759/95 31-11-1999

* Decyzje z roku 2003 wydane na podstawie "starych" przepisów uznano za ważne 10, a nie 3 lata
Stan aktualny na dzień 02-01-2013
Cena Legalizacji (bez względu na rodzaj analizatora) 200 zł + VAT 23%.

Pracownia w Swarzędzu zaprasza klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
kontakt: e-mail: biuro@haik.pl
tel 0-61 81 81 647
    0-61 81 81 648
    0-61 81 81 627          wew 101