ANALIZATORY SPALIN SAMOCHODOWYCH GUM

Ta część serwisu jest poświęcona analizatorom spalin wprowadzanym na rynek krajowy na podstawie ustawy Prawo o Miarach. Ustawa ta regulowała wprowadzanie analizatorów do obrotu w okresie od 1 stycznia 1994 do 29 października 2006, z tym że dla wydanych do tej ostatniej daty zatwierdzeń typu GUM obowiązuje okres przejściowy umożliwiajacy dalsze wprowadzanie urządzeń do obrotu do daty wygaśnięcia ważności decyzji.

Lista prezentowanych tu analizatorów jest zamknięta i nie może być dalej rozwijana.

W tym miejscu opisujemy analizatory spalin samochodowych obecne na polskim rynku (równiez archiwalne). Informacje będą pochodzić zarówno od producentów, jak i z własnych obserwacji laboratorium. Podamy również miejsca gdzie moża zakupić, jak i dokonać napraw i wykonać serwis analizatorów. Legalizacje każdego z wymienionych analizatorów można zlecić naszemu Laboratorium.

Opisy produktów pochodzą w większości wypadków z materiałów obcych o czym informujemy na końcu opisu. LP HAIK nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość.

Mimo, że LP HAIK zachowało szczególną staranność w zbieraniu danych, to pochodzą one z tak wielu źródeł, że nie wykluczamy pomyłek za których wskazanie będziemy bardzo wdzięczni.

Producentów i importerów zapraszamy zaś do współredagowania kart poszczególnych analizatorów. O ich biernym, bądź czynnym wkładzie będziemy informować na poniższych stronach.

Serwis analizatorów spalin - na kartach poszczególnych analizatorów staramy podać się podać Państwu kontakt do serwisów wykonujących obsługę analizatorów. LP HAIK nie weryfikuje jednak uprawnień do np. obsługi gwarancyjnej sprzętu, a jedynie deklaracje o chęciach i umiejętnościach obsługi. W przypadku korzystania z gwarancji na urządzenie prosimy sprawdzać czy serwis posiada uprawnienia gwarancyjne.

Legalizacja analizatorów spalin

Legalizację analizatorów spalin wykonuje Laboratorium Pomiarowe HAIK

TYPY ANALIZATORÓW SPALIN ZATWIERDZONYCH W RP NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO O MIARACH

Zestawienie zawiera wszystkie typy analizatorów spalin zatwierdzone w okresie 1 styczeń 1994 - 29 październik 2006 kiedy obrót analizatorami spalin podlegał przepisom ustawy Prawo o Miarach.

Urządzenia wprowadzone na podstawie Ustawy Prawo o Miarach z roku 2001. Urządzenia do dat podanych w ostatniej kolumnie można wprowadzać do obrotu.

PRODUCENT i model OIML Zatwierdzenie typu GUM Data ważności ZT
AVL LIST DiGas 4000, DiGas 4000L, DiCom 4000 I ZT 136/2004 19-03-2014
AWAT AG 4 II ZT 155/2004 29-03-2014
BOSCH ETT 008.55 I

ZT 257/2004

18-08-2014
MAHA MGT 5 I

ZT 335/2005

21-12-2015
Motorscan EUROGAS 8020 I ZT 160/2004 08-04-2014
SUN MGA 1500 I ZT 76/2004 16-02-2014
TECNOTEST Stargas 898 0 ZT 232/2004 05-07-2014

Urządzenia wprowadzone na podstawie Ustawy Prawo o Miarach z roku 1993. Urządzeń nie można już wprowadzać do obrotu.

PRODUCENT i model OIML Zatwierdzenie typu GUM Data ważności ZT
ARCON OLIVER K-4500 I ZT 202/2003 31-12-2006
ATAL AT 500 I ZT 210/95 30-04-1999
ATAL AT 501 I ZT 564/99 
ZT 259/2003
30-04-2003
30-04-2004
ATAL AT 502 I ZT 353/2003 31-12-2006
AVL LIST Di Gas 465 I ZT 658/95 31-10-1999
AVL LIST DiGas 4000, DiGas 4000L, DiCom 4000 I ZT 749/99-2002/2001 31-05-2004
AWAT AUTO-CO II CO ZT 8/95 31-12-1995
AWAT AG 4 I ZT 626/96-124/2001 31-01-2004
BOSCH ETT 008.55 I

ZT 376/95-442/99

30-06-2004
BOSCH BEA 250, BEA 350 I ZT 333/2001 31-03-2006
BRISK JT 283 A I ZT 302/95-569/99 30-06-2003
CARTEC CET 2000 C I ZT 375/95-389/2003 31-05-2007
CRYPTON 290 AU HI-SPEC I ZT 529/97 30-06-2001
CRYPTON 290 GE I ZT 263/2001 31-01-2005
DIP DIVISION G 750 I ZT 469/96 20-06-2000
GALIO INDUSTRIAL DEVELOPMENT SMART 2000 I ZT 264/97-1181/98 31-12-2000
GLOBAL AUTOTECH GATS 1000 N I ZT 402/95 31-07-1999
GRUNDIG LS 5000 I ZT 1000/96 31-12-2000
GRUNDIG V.A.G 1788 I ZT 237/97-57/2001 31-12-2004
GRUNDIG AG 2000/AG 2000 Plus I ZT 267/2002 28-02-2006
HERMANN MHC 218 I ZT 161/95 31-03-1999
HERMANN MHC 222 I ZT 162/95 31-03-1999
ISC LTD OLIVER K-90 I ZT 373/95 30-06-1999
ISC LTD OLIVER K-9000 I ZT 471/96-508/2000 30-06-2004
ISC LTD OLIVER K-9000 P I ZT 578/97-897/99 30-06-2001
JUNKALOR INFRALYT 4000 II ZT 374/95 30-06-1999
MAHA MGT 5 I

ZT 1019/2001

31-10-2005
Motorscan LEADER 8000 I ZT 142/95 31-03-1999
Motorscan KOMPACT 8003 I ZT 293/96 30-04-2000
Motorscan EUROGAS 8020 I ZT 885/99 31-08-2004
Radiotechnika AI 8301 CO (15%) ZT 519/94 31-12-1995
Radiotechnika AI 9500 I ZT 390/95 31-07-1996
Radiotechnika AI 2101 CO (15%) ZT 689/95 31-12-1995
Radiotechnika AI 9600 I ZT 366/96-264/2000 31-03-2004
Radiotechnika AI 9502 I ZT 307/97 31-12-1998
SAGEM OPTIMA 4040 I ZT 143/95 31-03-1999
SAGEM OPTIMA 4040 II ZT 1171/99 30-09-2004
SAGEM 5040 I ZT 416/99 31-03-2004
SAGEM Ultima 600, 601, 602, 603, 630, 631, 632, 633 I ZT 386/2001-686/2002 31-05-2005
SAXON INFRALYT CL I ZT 888/98 31-10-2002
SIEMENS AG ETT 008.70, ETT 008.71 I ZT 143/97-441/99 31-12-2000
SUN MGA 1200 I ZT 537/95 31-08-1999
SUN DGA 1800 I ZT 846/95 31-12-1999
SUN SGM 2004 II ZT 899/97 30-09-1998
SUN DGA 1000 I ZT 622/99 31-05-2004
SUN MGA 1500 I ZT 229/2000 31-03-2005
TECNOTEST 488 (A, Plus, Tank) I ZT 402/96 30-06-2000
TECNOTEST 488 X I ZT 235/97 31-12-1997
VLT 3000-K/L/S I ZT 759/95 31-11-1999

Pozycje skreślone nie spełniają obecnych wymagań metrologicznych i nie mogą być już kierowane do legalizacji ponownej.