ANALIZATORY SPALIN SAMOCHODOWYCH - MID

W tej części serwisu będziemy prezentować analizatory wprowadzane do obrotu na podstawie dyrektywy 22/2004 WE zwanej potocznie MID. Dyrektywa ta obowiązuje od 30 Października 2006 na terenie całej Unii Europejskiej zastępując dotychczasowe przepisy krajowe.

W świetle tej dyrektywy to producent deklaruje czy jego wyrób spełnia jej wymogi czy nie. Oczywiście może to zrobić po spełnieniu pewnych warunków, ale jedyną instytucją w Polsce mogącą podważyć taka deklarację są wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. 

Analizatory spalin samochodowychPostaramy się w tym miejscu opisać analizatory spalin samochodowych obecne na polskim rynku. Informacje będą pochodzić zarówno od producentów, jak i z własnych obserwacji laboratorium. Podamy również miejsca gdzie można zakupić, jak i dokonać napraw i wykonać serwis analizatorów. Legalizacje każdego z wymienionych analizatorów można zlecić naszemu Laboratorium. Lista takich analizatorów z założenia jest nie pełna i nie kompletna gdyż nie ma żadnej instytucji prowadzącej wykaz wszystkich analizatorów spełniających wymogi MID (jak wspomniałem to producent podejmuje taką decyzję wystawiając deklaracje CE).

Prezentowany wykaz analizatorów zawiera urządzenia co do których producent deklaruje zgodność z dyrektywą MID, lub gdy istnieje ku temu przesłanka w postaci wykonanego badania typu urządzenia. Zamieszczamy w nim urządzenia, nawet gdy mamy wątpliwości czy ich deklaracja zgodności jest poprawnie wystawiona. O naszych wątpliwościach będziemy informować na kartach poszczególnych urządzeń.

UWAGA!

LP HAIK nie ma uprawnień do weryfikacji poprawności wystawienia deklaracji CE. Z naszych uwag nie należy wysnuwać żadnych wniosków także z powodu braku kompletności dokumentacji. Jeśli maja Państwo jakiekolwiek niejasności prosimy o zgłoszenie się do producenta(dostawcy) urządzenia lub do Inspekcji Handlowej (UOKiK) - ustawowo zobowiązanej do nadzoru rynku analizatorów spalin wprowadzanych do obrotu na podstawie ustawy o Ocenie Zgodności.

Opisy produktów pochodzą w większości wypadków z materiałów obcych o czym informujemy na końcu opisu. LP HAIK nie ponosi dpowiedzialności za ich prawdziwość. Mimo, że LP HAIK zachowało szczególną staranność w zbieraniu danych, to pochodzą one z tak wielu źródeł, że nie wykluczamy pomyłek za których wskazanie będziemy bardzo wdzięczni.  Producentów i importerów zapraszamy zaś do współredagowania kart poszczególnych analizatorów. O ich biernym, bądź czynnym wkładzie będziemy informować na poniższych stronach. 

Serwis analizatorów spalin - na kartach poszczególnych analizatorów staramy podać się podać Państwu kontakt do serwisów wykonujących obsługę analizatorów. LP HAIK nie weryfikuje jednak uprawnień do np. obsługi gwarancyjnej sprzętu, a jedynie deklaracje o chęciach i umiejętnościach obsługi. W przypadku korzystania z gwarancji na urządzenie prosimy sprawdzać czy serwis posiada uprawnienia gwarancyjne. 

Analizatory spalin samochodowych wprowadzane na podstawie dyrektywy MID podlegają prawnej kontroli metrologicznej w postaci legalizacji ponownej po okresie 1 roku od wprowadzenia do obrotu (zgodnie z oznaczeniami na analizatorze). Termin 1 roku jest liczony od dnia 1 grudnia roku w którym urządzenie zostało wprowadzone do obrotu.

WSKAZÓWKI DLA KUPUJĄCYCH ANALIZATORY SPALIN

Ponieważ analizatory wg dyrektywy MID są wprowadzane do obrotu wyłącznie na podstawie deklaracji zgodności zauważyliśmy, że producenci różnie traktują obowiązek spełnienia warunków dyrektywy.

Dla Państwa wygody zamieścilismy przy karcie każdego z urzadzeń tabelkę zawierającą dokumenty do pobrania. Jeśli droga dościa do spełnienia warunków dyrektywy została określona przez B+D, to we wszystkich trzech pozycjach tabelki winny się znaleść dokumenty do pobrania.

Nazwa dokumentu Rodzaj
Deklaracja CE wzór deklaracji
Certyfikat badania typu z opisem- moduł B kopia certyfikatu
Certyfikat zapewnienia jakości - moduł D kopia certyfikatu

Jeśli nie ma tych 3 dokumentów zalecamy aby kupujący upewnił sie o ich istnieniu przed zakupem urządzenia aby nie narazić sie na późniesze probemy ze względu na wadę prawną urządzenia.

Legalizacja analizatorów spalin

Legalizację ponowną analizatorów spalin wykonuje Laboratorium Pomiarowe HAIK

Jednostki notyfikowane

Do wykonywania czynności przewidzianych przez dyrektywą MID dla analizatorów spalin (moduły B,D,F,H1) upoważnione są wyłącznie jednostki notyfikowane.

Wykaz jednostek notyfikowanych do zatwierdzania typu analizatorów spalin wg stanu na 26 Kwietnia 2011 - moduł B
Nr notyfikacji Nazwa Kraj
NB 0071 LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS France
NB 0102 PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT-- (PTB) Germany
NB 0118 LANDESAMT FÜR MESS- UND EICHWESEN THÜRINGEN Germany
NB 0122 NMI CERTIN B.V. Netherlands
NB 0300 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA Spain
NB 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus Spain
NB 1259 Bundesamt für Metrologie (METAS) - Zertifizierungsstelle METAS-Cert Switzerland (MRA)
NB 1422 MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL Hungary
NB 1432 Slovenska legalna metrologia n.o. Slovakia
NB 1859 Verificaciones Industriales de Andalucia, S.A. Spain
NB 2275 Miscarea Româna pentru Calitate Romania
Wykaz jednostek notyfikowanych do certyfikacji zapewnienia jakości procesu produkcyjnego analizatorów spalin wg stanu na 26 Kwietnia 2011 - moduł D
Nr notyfikacji Nazwa Kraj
NB 0071 LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS France
NB 0102 PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT-- (PTB) Germany
NB 0103 REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN - ABTEILUNG 10 MESS- UND EICHWESEN Germany
NB 0108 EICHDIREKTION NORD Germany
NB 0118 LANDESAMT FÜR MESS- UND EICHWESEN THÜRINGEN Germany
NB 0122 NMI CERTIN B.V. Netherlands
NB 0300 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA Spain
NB 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus Spain
NB 0866 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CERTIFICAÇÃO Portugal
NB 1259 Bundesamt für Metrologie (METAS) - Zertifizierungsstelle METAS-Cert Switzerland (MRA)
NB 1422 MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL Hungary
NB 1432 Slovenska legalna metrologia n.o. Slovakia
NB 1444 OKREGOWY URZAD MIAR W KATOWICACH Poland
NB 1446 OKREGOWY URZAD MIAR W LODZI Poland
NB 1859 Verificaciones Industriales de Andalucia, S.A. Spain
NB 2275 Miscarea Româna pentru Calitate Romania
Wykaz jednostek notyfikowanych do weryfikacji analizatorów spalin wg stanu na 26 Kwietnia 2011 - moduł F
Nr notyfikacji Nazwa Kraj
NB 0028 INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE Portugal
NB 0069 UNION TECHNIQUE DE L'AUTOMOBILE, DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE France
NB 0103 REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN - ABTEILUNG 10 MESS- UND EICHWESEN Germany
NB 0104 BAYERISCHES LANDESAMT FÜR MAß UND GEWICHT Germany
NB 0106 LANDESAMT FÜR DAS MEß- UND EICHWESEN BERLIN-BRANDENBURG Germany
NB 0107 Landeseichdirektion Bremen Germany
NB 0108 EICHDIREKTION NORD Germany
NB 0109 HESSISCHE EICHDIREKTION Germany
NB 0111 MEß - UND EICHWESEN NIEDERSACHSEN Germany
NB 0112 LANDESBETRIEB MESS- UND EICHWESEN NORDRHEIN-WESTFALEN Germany
NB 0113 Landesamt für Mess- und Eichwesen Rheinland-Pfalz Germany
NB 0114 Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz - FB 4.3 Gesetzliches Mess- und Eichwesen Germany
NB 0115 SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR MEß- UND EICHWESEN Germany
NB 0116 LANDESEICHAMT SACHSEN-ANHALT Germany
NB 0118 LANDESAMT FÜR MESS- UND EICHWESEN THÜRINGEN Germany
NB 0122 NMI CERTIN B.V. Netherlands
NB 0300 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA Spain
NB 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus Spain
NB 1259 Bundesamt für Metrologie (METAS) - Zertifizierungsstelle METAS-Cert Switzerland (MRA)
NB 1422 MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL Hungary
NB 1432 Slovenska legalna metrologia n.o. Slovakia
NB 1443 OKREGOWY URZAD MIAR W GDANSKU Poland
NB 1444 OKREGOWY URZAD MIAR W KATOWICACH Poland
NB 1446 OKREGOWY URZAD MIAR W LODZI Poland
NB 1448 OKREGOWY URZAD MIAR W WARSZAWIE Poland
NB 1859 Verificaciones Industriales de Andalucia, S.A. Spain
NB 1862 Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid Spain
NB 1885 HAIK SP. z o.o. Poland
NB 2119 AUTO-STOMA Patrycjusz Stoma Poland
NB 2149 RADIOTECHNIKA SERWIS SP. z o.o. Poland
NB 2275 Miscarea Româna pentru Calitate Romania
Wykaz jednostek notyfikowanych do oceny pełnego zapewnienia jakości oraz badania projektu analizatorów spalin wg stanu na 26 Kwietnia 2011 - moduł H1
Nr notyfikacji Nazwa Kraj
NB 0071 LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS France
NB 0102 PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT- (PTB) Germany
NB 0122 NMI CERTIN B.V. Netherlands
NB 0300 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA Spain
NB 1259 Bundesamt für Metrologie (METAS) - Zertifizierungsstelle METAS-Cert Switzerland (MRA)
NB 1432 Slovenska legalna metrologia n.o. Slovakia
NB 2275 Miscarea Româna pentru Calitate Romania