MIERNIK HAŁASU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH AS - 200

Miernik przeznaczony jest do pomiarów dźwięków wytwarzanych przez pojazdy samochodowe na postoju i w ruchu. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami AS-200 stanowi obowiązkowe wyposażenie samochodowych stacji diagnostycznych. Aparat może też służyć do oceny głośności sygnałów dźwiękowych (klaksonów, syren) pojazdów. Urządzenie skonstruowano w taki sposób, aby spełniało wymagania Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. Metalowa obudowa o odpowiednim kształcie nie wpływa ujemnie na  dokładność pomiaru, a równocześnie zabezpiecza miernik przed wpływem zewnętrznego promieniowania elektromagnetycznego i chroni go przed uszkodzeniem. Dane, wprowadzane z foliowej klawiatury, a także wyniki pomiarów widoczne są na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu graficznym.
Dzięki programowi AS-200 RAPORT możliwe jest przesłanie danych do komputera, który stanowić może bazę danych o dokonanych pomiarach oraz umożliwia wydruk i edycję raportów z badań.

MIERNIK HAŁASU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH AS - 200WYPOSAŻENIE:
W skład zestawu objętego certyfikatem ITS wchodzą: 
    - walizka transportowa, 
    - miernik poziomu dźwięku, 
    - sondy tachometryczne do silników z zapłonem iskrowym oraz samoczynnym,
    - statyw mikrofonowy, 
    - przedłużacz mikrofonowy, 
    - przymiar, 
    - osłona przeciwwietrzna, 
    - bateria (9V), 
    - instrukcja obsługi, 
    - instrukcja warsztatowa, 
    - karta gwarancyjna, 
    - świadectwo legalizacji, 
    - kalibrator akustyczny.   
AS-200 posiada atest Instytutu Tranportu Samochodowego


WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
    - sondy do silników z zapłonem samoczynnym 4 i 8mm 
    - program AS-200 RAPORT, 
    - przewód interfejsu RS232. 
Wyposażenie zestawu w statyw mikrofonowy i przedłużacz do mikrofonu umożliwia wykonywanie pomiarów przez jedną osobę. Statyw pozwala umieścić mikrofon we właściwym miejscu względem rury wydechowej badanego pojazdu, przedłużacz (o standardowej długości 6m) umożliwia osobie przeprowadzającej pomiar zajęcie miejsca kierowcy i obsługiwanie pojazdu. W przypadku pojazdu o dużej długości (np. autobus) możliwe jest łączenie dwóch przedłużaczy mikrofonowych.
Przymiar ułatwia ustawienie mikrofonu we właściwym położeniu względem wylotu rury wydechowej (odległość 0,5 m, kąt 45°). Zadaniem osłony przeciwwietrznej jest ograniczenie szumów przepływu wiatru oraz ochrona mikrofonu przed pyłem, kurzem i spalinami występującymi w pobliżu wylotu rury wydechowej.
Kalibrator akustyczny służy do kontroli miernika przed i po pomiarze.

Opis pochodzi ze strony internetowej firmy SONOPAN