SVAN 948

SVAN 948

Czterokanałowy miernik oraz analizator poziomu drgań i dźwięku 

SVAN 948 jest czterokanałowym, cyfrowym miernikiem poziomu drgań i dźwięku klasy 1. Jest doskonałym narzędziem do wykonywania pomiarów na stanowiskach pracy. Ma wbudowane wszystkie wymagane normami filtry korekcyjne. Do przyrządu mogą być dołączane trójosiowe przetworniki drgań do drgań miejscowych i do drgań ogólnych 
(w gumowej poduszce). Umożliwiają one, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomiar drgań jednocześnie w trzech osiach. Jednocześnie z trójosiowym przetwornikiem drgań może być dołączony mikrofon do pomiaru poziomu dźwięku. 

W każdym z czterech kanałów można niezależnie wybrać rodzaj przetwornika (czujnik drgań lub mikrofon) oraz stałą czasową i filtr korekcyjny. Możliwa jest praca miernika jako dozymetru hałasu (funkcja dodatkowa). 
Pojemna, nieulotna pamięć 32 MB albo 64 MB pozwala rejestrować historię czasową pomiaru przez cały dzień pracy. Zapamiętane w mierniku wyniki pomiarów mogą być przeniesione do komputera za pomocą interfejsu USB 1.1 i programu SvanPC. 

Dzięki dużej mocy obliczeniowej procesora sygnałowego, w który wyposażony jest miernik SVAN 948, może on wykonywać analizę częstotliwościową mierzonego przebiegu w pasmach oktawowych, tercjowych lub FFT jednocześnie w czterech kanałach (funkcje dodatkowe). 

Mocna obudowa, lekka konstrukcja, zasilanie z wymiennych baterii umożliwiają wykorzystanie przyrządu do pomiarów w trudnych warunkach otoczenia, zarówno w zamkniętych pomieszczeniach jak i na wolnym powietrzu. 
WŁAŚCIWOŚCI 

Czterokanałowy pomiar poziomu drgań i dźwięku, klasa 1 
Pomiar drgań miejscowych i ogólnych jednocześnie w trzech osiach 
Duża nieulotna pamięć 32 MB albo 64 MB (opcja) 
Czterokanałowa analiza w pasmach oktawowych i tercjowych w czasie rzeczywistym (opcja) 
Czterokanałowa analiza FFT w czasie rzeczywistym (opcja) 
Pomiar czasu pog łosu RT 60 (opcja) 
Rejestracja czasowa mierzonego sygnału (opcja) 
Pomiar obrotów (opcja) 
Funkcja dozymetru hałasu (opcja) 
Interfejs USB 1.1 
Łatwa obsługa 
Niewielka masa (500 g razem z bateriami) 
Mocna konstrukcja

SVAN 948 Specyfikacja Techniczna

MIERNIK / ANALIZATOR DRGAŃ
Normy
Klasa 1: ISO 8041, ISO 10816
Wielkości mierzone
RMS, VDV, MTVV, Peak, Peak-Peak, Max, Min, historia czasowa
Analizator (opcja)
Analiza oktawowa i tercjowa oraz FFT w czasie rzeczywistym, pomiar obrotów
Filtry
Wk, Wc, Wd, Wj, Wh, Wm, HP1, HP3, HP10, Vel1, Vel3, Vel10, VelMF, Dil1, Dil3, Dil10, KB
Detektory RMS i RMQ
Cyfrowy z detekcj ą szczytu , rozdzielczo ść: 0,1 dB, sta łe czasowe : od 100 ms do 10 s
Przetworniki (opcja)
Przetwornik siedziskowy SV 39A/L do pomiaru drga ń ogólnych
Trójosiowy przetwornik 3023M2 do pomiaru drga ń miejscowych
Zakres pomiarowy
0,003 ms-2 RMS ÷ 1000 ms-2 Peak (z przetwornikiem siedziskowym SV 39A/L)
Poziom szumów
poniżej 0,1 mms-2 RMS z filtrem Wm
MIERNIK / ANALIZATOR DŹWIĘKU
Normy
Klasa 1: IEC 651, IEC 804, IEC 61672-1
Wielkości mierzone
Leq, LMax, LMin, LPeak, Spl, SEL, Lden, Statystyka - Ln (L1- L99),
Jednoczesny pomiar w trzech równoleg ł ych profilach
Analizator (opcja)
Analiza w czasie rzeczywistym: oktawowa, tercjowa, FFT, czas pog łosu RT 60
Filtry
A, C, G oraz Lin (Klasa 1: IEC 651, IEC 804, IEC 61672-1)
Stałe czasowe
Slow, Fast, Impulse
Detektor RMS
Cyfrowy z detekcj ą szczytu , rozdzielczo ść: 0,1 dB
Mikrofon (opcja)
Pojemnościowy mikrofon 1/2" SV 22, czułość: 50 mV/Pa, prepolaryzowany przedwzmacniacz SV 12L (IEPE)
Zakres pomiarowy
22 dBA RMS ÷ 140 dBA Peak (z mikrofonem SV 22)
Poziom szumów
Poniżej 17 dBA RMS
PODSTAWOWE DANE
Wejście
4 kana ły (kanał 1, 2, 3 - złącze LEMO 4-pinowe, kanał 4 - złącze TNC) z zasilaniem IEPE do przetworników bądź przedwzmacniaczy mikrofonowych
Zakres dynamiczny
100 dB, przetwornik A/C: 4 x 20 bitów
Pasmo pomiarowe
0,5  Hz ÷ 20 kHz, cz ęstotliwość próbkowania 51,2 kHz
Wyświetlacz
Ciekłokrystaliczny (LCD) z pod świetlaniem (97 x 32 pikseli plus ikony)
Pamięć
Nieulotna 32 MB albo 64 MB (opcja)
Interfejs
USB 1.1
Zasilanie
Wewnętrzne baterie (4 szt. typu AA): czas pracy co najmniej 8 h
Zasilacz zewnętrzny: 6-24 V DC/700 mA (1,5 W)
Interfejs USB: 5 V @300 mA
Warunki pracy
Temperatura: -10 oC ÷ 50 oC
Wilgotność: do 90 % wilgotno ści względnej bez kondensacji
Wymiary
140 x 82 x 42 mm
Waga
0,5 kg wraz z bateriami

SVAN 948 - Mocne strony przyrządu 
Profesjonalny czterokanałowy Miernik poziomu dźwięku i wibracji klasy 1 zgodny z ISO 8041; ISO 2631-1, 2; ISO 5349 i ISO 10816 Umożliwia wykonywanie pomiarów tkich jak: RMS, MTVV, Max, VDV, Peak and Peak-Peak, Min, Historia czasowa itd. 
Doskonały do pomiarów drgań na stanowiskach pracy (chwilowa i dzienna dawka oraz czas narażania) 
Miernik poziomu dźwięku klasy 1 dostosowany do standardów: IEC 651, EN 60651, IEC 804, EN 60804, IEC 61672 oraz ANSI S1 4-1983 (R 2001). 
umożliwia uzyskanie następujących wyników pomiarów: SPL, Leq , Lden , Ltm3 , Ltm5 , SEL, Peak, Statistics, LMax , LMin , LPeak , historia czasowa z krokiem 2ms, 
trzy równocześnie pracujące profile w funkcji analizy częstotliwości 
fukcja dozymetru (pomiary w odstępach oktawowych) 
Analiza oktawowa i tercjowa wraz ze statystyką i zapisem widma w czasie rzeczywistym 
Analiza FFT w czasie rzeczywistym w wysokiej rozdzielczości (1920 linii) - jednoczesna w czterech kanałach. 
Bardzo duża nie ulotna pamięć 32 MB lub 48 MB (opcja) z możliwością automatycznego zapisu 
Pomiar czasu pogłosu (RT 60) również dostępny w tym przyrządzie. 
Bardzo długa praca -ponad 8 godzin na alkaicznych bateriach (4 x AA), przy niewielkiej masie przyrządu ( 500 g wraz z bateriami) 
Projekt na najwyższym poziomie technicznym (oparty na DSP) z mocną konstrukcją. 
Program SvanPC+ kompatybilny z systemami Windows 95, 98, NT, XP i 2000. Oprogramowanie to pozwala na pobieranie danych z przyrządu i prezentowaniu ich w łatwy i efektowny sposób, importowaniu do innych aplikacji, takich jak np. MS Excel itp. Svan PC+ jest darmowy i dostarczany wraz z każdym przyrządem.

Opis pochodzi ze strony internetowej firmy SVANTEK