PRZENOŚNY ANALIZATOR DŹWIĘKU I DRGAŃ SVAN 912A (AE)

PRZENOŚNY ANALIZATOR DŹWIĘKU I DRGAŃ SVAN 912A (AE)SVAN 912A (AE) jest cyfrowym analizatorem i miernikiem dźwięku oraz drgań klasy 1. Przyrząd ten jest przeznaczony do wykonywania: pomiarów akustycznych, monitorowania hałasu w środowisku, pomiaru zagrożeń w miejscu pracy, oceny wpływu drgań na człowieka oraz monitorowania stanu maszyn. Dzięki temu analizator SVAN 912A (AE) może być stosowany przez ekspertów do oceny stanowisk pracy oraz szkodliwego oddziaływania hałasu i drgań na środowisko naturalne. Możliwe jest również wykorzystanie analizatora w pomiarach laboratoryjnych oraz pracach związanych z opracowaniem lub udoskonalaniem nowych produktów.

Dzięki wbudowanym dwóm procesorom sygnałowym SVAN 912A (AE) może na bieżąco wykonywać analizę wąskopasmową (FFT) oraz analizę w pasmach oktawowych lub tercjowych (łącznie z analizą statystyczną w pasmach oktawowych i tercjowych). SVAN 912A (AE) jest wyposażony we wszystkie niezbędne, wymagane przez normy, filtry korekcyjne. Wyniki pomiarów mogą być przedstawiane jako wartości skuteczne, wartości szczytowe, histogramy, wykresy czasowe lub widma częstotliwości. Mogą być one zachowywane w bardzo dużej nieulotnej pamięci (o pojemności ponad 400 000 wyników) oraz przenoszone do komputera za pomocą interfejsu RS 232 i programu SvanPC. Wbudowany interfejs AES/EBU zapewnia bezpośrednie połączenie z innymi systemami cyfrowej obróbki sygnałów. Za pomocą tego interfejsu i przystawek SV 06A lub SV 08A, analizator SVAN 912A (AE) może być rozszerzony do czterokanałowego systemu pomiarowego.

Dodatkowo dostępne są zaawansowane funkcje pomiarowe jak np.: pomiar czasu pogłosu, wyważanie wirujących mas lub detekcja tonów dyskretnych w widmie hałasu.

Wbudowany akumulator o znacznej pojemności oraz lekka i mocna obudowa zapewniają możliwość użycia analizatora SVAN 912A (AE) do pomiarów w terenie w trudnych warunkach otoczenia przez co najmniej 8 godzin.

SVAN 912A (AE) może być dostarczany wraz z bogatym wyposażeniem niezbędnym do pomiarów dźwięku i drgań: mikrofonami, przedwzmacniaczem mikrofonowym, kalibratorem akustycznym, przetwornikami drgań, wzbudnikami kalibracyjnymi, kablami itp.
 
FUNKCJE

Miernik poziomu dźwięku
pomiar Leq, Lmax, Lmin, LPeak, Spl, SEL 
wbudowane filtry korekcyjne A, C, G, Lin (A, C, Lin równolegle) 
stałe czasowe: Slow, Fast, Impulse 
możliwość pomiaru infra i ultradźwięków

Miernik wibracji
ogólne pomiary drgań (przyspieszenie, prędkość i przemieszczenie) 
pomiar drgań miejscowych i ogólnych wbudowane filtry korekcyjne WBxy, WBz, WBC, H-A 
możliwość jednoczesnego pomiaru drgań w trzech osiach (za pomocą przystawki czterokanałowej SV 06A)

Analizator widma hałasu i drgań
analiza w pasmach oktawowych 
analiza w pasmach tercjowych 
analiza wąskopasmowa (FFT) 
jednoczesna analiza w czterech kanałach (za pomocą SV 06A lub SV 08A)
 
ZALETY

spełnione polskie i międzynarodowe normy dla mierników klasy 1 
typ zatwierdzony przez Główny Urząd Miar 
wielofunkcyjność 
łatwość obsługi 
1 MB nieulotnej pamięci wyników (ponad 400 000 pomiarów) 
możliwość współpracy z komputerem (bezpłatny program transmisji danych pracujący w środowisku Windows 95) 
możliwość pracy w trudnych warunkach otoczenia 
wbudowany akumulator (czas pracy powyżej ośmiu godzin) 
duży ekran ciekłokrystaliczny z podświetlaniem 
mocna obudowa 
niewielka masa
 
DANE TECHNICZNE

FUNKCJE

Miernik poziomu dźwięku (klasa 1: IEC 651, IEC 804)

Leq, Lmax, Lmin, LPeak (równolegle dla filtrów A, C, Lin), Spl, SEL, Statystyka - Ln (L1 - L99), dawka hałasu (8 godz.), historia pomiaru
Miernik drgań (klasa 1: ISO 8041)

RMS, RMSmax, RMSmin, wartość szczytowa, współczynnik szczytu dla: przyspieszenia, prędkości i przemieszczenia
Woltomierz

Analizator

Analiza w pasmach oktawowych i tercjowych w czasie rzeczywistym wraz z analizą statystyczną sygnału 
Rejestracja przebiegów czasowych 
Wąskopasmowa analiza w czasie rzeczywistym (120, 240, 480, 960 i 1920 linii) 
Cyfrowa funkcja ZOOM do rozdzielczości 0,016 Hz. 
Automatyczne zapamiętywanie widm do 128 na sekundę 
Okna pomiarowe: prostokątne, Hanninga, Keiser-Bessela, płaskie 
Uśrednianie: liniowe, wykładnicze, szybkie liniowe, zapamiętywanie wartości maksymalnych 
Kursory: pojedynczy, podwójny, harmoniczny 
Analiza sygnałów impulsowych
WEJŚCIE (gniazdo 7 stykowe typu LEMO)

Mikrofonowe (przedwzmacniacz mikrofonowy) 
Ładunkowe (piezoelektryczny przetwornik drgań) 
ICP (przetwornik drgań z wbudowanym wzmacniaczem ICP) 
Bezpośrednie (napięciowe)
ZAKRES POMIARÓW

Dźwięk: 15 dBA - 136 dBA (z mikrofonem o czułości 50 mV/Pa) 
Przyspieszenie: 1 mms-2 - 1000 ms-2 (z przetwornikiem piezoelektrycznym o czułości 10 pC/ms-2 lub akcelerometrem o czułości 10 mV/ms-2) 
Napięcie: 5 m VRMS - 10 VRMS
ZAKRES DYNAMICZNY > 80 dB

Przetwornik A/C 16 bitów 
Częstotliwość próbkowania 48 kHz lub 96 kHz
PASMO POMIAROWE (-3 dB) 0,1 Hz - 45,2 kHz

FILTRY KOREKCYJNE (klasa 1: IEC 651, ISO 8041)

A, C, G, Lin, HP (górno przepustowy), WBxy, WBz, WBc, H-A
FILTRY PASMOWE (klasa 1: IEC 1260)

14 filtrów oktawowych o częstotliwościach środkowych od 2 Hz do 16 000 kHz 
44 filtry tercjowe o częstotliwościach środkowych od 1 Hz do 20 000 kHz
DETEKTOR RMS cyfrowy, rzeczywista wartość skuteczna

Zakres dynamiczny: 90 dB z detekcją szczytu 
Rozdzielczość: 0,1 dB 
Czas pomiaru: programowany do 16 godzin
STAŁE CZASOWE

Wykładnicze: Slow, Fast, Impulse 
Liniowe: 0,01s, 0,02s, 0,05s, 0,1s, 0,2s, 0,5s, 1s
WYZWALANIE POMIARU wewnętrzne, zewnętrzne oraz praca ciągła (bez wyzwalania)

NAPIĘCIE POLARYZACJI MIKROFONU 0 V lub 200 V

EKRAN ciekłokrystaliczny z podświetleniem o rozdzielczości 128 x 128 punktów

PAMIĘĆ nieulotna 1 MB może pomieścić ponad:

400 000 wyników pomiarów lub 
10 000 widm oktawowych lub 
5 000 widm tercjowych lub 
2 200 widm FFT po 120 linii każde 
GENERATOR WEWNĘTRZNY szum pseudolosowy (okres 223-1)

WYJŚCIE ANALOGOWE AC 1 VRMS

INTERFEJSY

RS 232 
AES/EBU (wejście i wyjście równolegle)
ZASILANIE

Wbudowany akumulator 
Zewnętrzny zasilacz 8 V DC - 27 V DC / 800 mA
ZEWNĘTRZNE WARUNKI PRACY

Temperatura od -10 C do 50 C 
Wilgotność do 90% wilgotności względnej bez kondensacji
WYMIARY 250 x 112 x 68 mm

MASA ok. 1,8 kg z akumulatorem.

Opis pochodzi ze strony internetowej firmy SVANTEK