DSA-50 CYFROWY ANALIZATOR DŹWIĘKU 1 KLASY

DSA - 50 to rozbudowany, cyfrowy miernik poziomu dźwięku nowej generacji. Urządzenie łączy w sobie funkcjonalność całkującegoDSA-50 CYFROWY ANALIZATOR DŹWIĘKU 1 KLASY miernika poziomu dźwięku, analizatora oktawowego oraz analizatora 1/3-oktawowego. Dokładność odpowiadająca 1 klasie oraz zastosowanie cyfrowego przetwarzania mierzonego sygnału umożliwia pomiar większości parametrów charakteryzujących hałas. 
Miernik ten został zaprojektowany z myślą o szerokim kręgu odbiorców. Idealnie nadaje się do pomiarów hałasu na stanowiskach pracy, pomiarów środowiskowych, a także, dzięki wbudowanemu analizatorowi oktawowemu i tercjowemu jest niezastąpionym narzędziem umożliwiającym diagnostykę maszyn. Można zmierzyć np., w jakim zakresie częstotliwości badane urządzenie hałasuje najwięcej. Ponadto DSA-50 wyposażony jest w funkcję dozymetru hałasu, (oblicza dawkę hałasu w odniesieniu do zaprogramowanego czasu).

W dziedzinie pomiarów środowiskowych DSA-50 może być wykorzystywany do długotrwałego monitorowania hałasu zewnętrznego w trudnych warunkach atmosferycznych. Umożliwia to tzw. zestaw wszechpogodowy, zapewniający zarówno ochronę samego mikrofonu przed wpływami atmosferycznymi (opady, wiatr, kondensacja), jak i ochronę miernika (waliza wodoszczelna). W skład zestawu wszechpogodowego wchodzi również regulowany statyw dla mikrofonu, a także akumulator zewnętrzny o dużej pojemności, wydłużający czas pracy analizatora do kilku dni.

Wyniki pomiarów, zarejestrowane w DSA-50 można przesłać do komputera w celu ich dalszej obróbki, poprzez łącze USB. Darmowy program umożliwiający eksport danych do arkusza kalkulacyjnego i sterowanie miernikiem z poziomu komputera, znajduje się w wyposażeniu podstawowym analizatora. W chwili obecnej opracowywany jest specjalny program  (DSA-50 Monitor), który będzie umożliwiać dodatkowo  zaawansowaną analizę i wizualizację zebranych danych.
  
 NAJISTOTNIEJSZE FUNKCJE MIERNIKA: 
Trzy tryby pracy: 
          1. Miernik poziomu dźwięku,
          2.  Analizator oktawowy,
          3.  Analizator 1/3 oktawowy. 
Współpraca z komputerem poprzez interfejs USB 1.1 
Możliwość zapamiętania 40 końcowych wyników pomiarów. 
Funkcja monitorowania hałasu (historia pomiaru), zapis do pamięci programowany co 1s, 5s, 1min, 5min, 10min, 15min, 30min, 60min, w każdym trybie pracy. 
Graficzny wskaźnik wartości chwilowej. 
Programowanie czasu pomiaru do 100 godzin (co 1s). 
Programowanie czasu narażenia na hałas z rozdzielczością 1min (do obliczeń LEX,T). 
Zegar czasu rzeczywistego. 
1. Tryb miernika poziomu dźwięku 
Możliwy jest jednoczesny pomiar przy użyciu dwóch charakterystyk korekcyjnych (wybranych z trzech dostępnych w przyrządzie: A, C, Z) wszystkich niżej wymienionych parametrów (X – oznacza wybraną korekcję częstotliwościową): 
LXF chwilowa wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej FAST, 
LXFmn minimalna wartość skuteczna z użyciem stałe czasowej FAST, 
LXFmx maksymalna wartość skuteczna z użyciem stałe czasowej FAST, 
LXS chwilowa wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej SLOW, 
LXSmn minimalna wartość skuteczna z użyciem stałe czasowej SLOW, 
LXSmx maksymalna wartość skuteczna z użyciem stałe czasowej SLOW, 
LXI chwilowa wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej IMPULSE, 
LXImn minimalna wartość skuteczna z użyciem stałe czasowej IMPULSE, 
LXImx maksymalna wartość skuteczna z użyciem stałe czasowej IMPULSE, 
LXPk chwilowa wartość szczytowa, 
LXMPk maksymalna wartość szczytowa, 
LXeq wartość równoważna poziomu dźwięku, 
LXeq1s wartość równoważna poziomu dźwięku w ostatniej sekundzie. 
Jeżeli jako jedna z charakterystyk korekcyjnych jest wybrana charakterystyka A, to dodatkowo dla tej charakterystyki, są mierzone: 
LAE poziom ekspozycyjny, 
LAEX,T poziom ekspozycji na hałas odniesiony do zadanego czasu. 
2. Tryb analizatora oktawowego 
Analizator posiada 9 filtrów cyfrowych o częstotliwościach środkowych określonych według ilorazu oktawowego o podstawie 2 i częstotliwościach nominalnych:
    31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz i 8kHz,  
spełniających wymagania PN-EN 61260:2000/A1:2004 dla klasy 1. Dla każdej z częstotliwości (oraz dla całego pasma) możliwy jest jednoczesny pomiar przy użyciu jednej charakterystyki korekcyjnej (wybranej z trzech dostępnych w przyrządzie: A, C, Z) następujących parametrów: 
LF chwilowa wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej FAST, 
LS chwilowa wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej SLOW, 
Leq wartość równoważna poziomu dźwięku. 
Jeżeli jako charakterystyka korekcyjna jest wybrana charakterystyka A, to dodatkowo są mierzone: 
LASmx maksymalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej SLOW, korekcja A, 
LAeq wartość równoważna poziomu dźwięku, korekcja A, 
LCMPk maksymalna wartość szczytowa, korekcja C. 
3. Tryb analizatora 1/3-oktawowego
Analizator posiada 29 filtrów cyfrowych o częstotliwościach środkowych określonych według ilorazu oktawowego o podstawie 2 i częstotliwościach nominalnych:
      25Hz, 31,5Hz, 40Hz, 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 
      125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 1kHz, 
      1,25kHz, 1,6kHz, 2kHz, 2,5kHz, 3,15kHz, 4kHz 5kHz, 6,3kHz, 8kHz, 10kHz, 
      12,5kHz i 16kHz,
spełniających wymagania PN-EN 61260:2000/A1:2004 dla klasy 1. Dla każdej z częstotliwości (oraz dla całego pasma) możliwy jest jednoczesny pomiar przy użyciu jednej charakterystyki korekcyjnej (wybranej z trzech dostępnych w przyrządzie: A, C, Z) oraz przy użyciu jednej stałej czasowej (wybranej z dwóch: SLOW, FAST) parametrów: 
L chwilowa wartość skuteczna, 
Leq wartość równoważna poziomu dźwięku.

Wyposażenie podstawowe DSA-50:     
    - program do przesyłania danych do komputera,
    - zasilacz zewnętrzny,
    - walizka transportowa,
    - instrukcja obsługi,
    - świadectwo legalizacji.

Wyposażenie dodatkowe:     
    - osłona przeciwwietrzna mikrofonu,
    - kalibrator akustyczny 1 klasy KA- 50,
    - przedłużacz mikrofonowy (max 6m),
    - statywy (dla mikrofonu i miernika),
    - kabel USB,
    - program komputerowy DSA-Monitor,
    - osprzęt wszechpogodowy.  

PODSTAWOWE  PARAMETRY  TECHNICZNE 
klasa dokładności:1
użyteczny zakres pomiarowy: 20 ÷ 135 dB w 3 podzakresach 
charakterystyka dynamiczna:SLOW, FAST, IMPULS
charakterystyki częstotliwościowe: A, C, Z 
zakres temperatur pracy:  -100C ÷ +500C
wilgotność względna: 25% do 90% (bez kondensacji) 
wymiary bez mikrofonu:237×84×50 mm
zasilanie:wewnętrzny akumulator lub zasilacz
masa:  600g.

Opis pochodzi ze strony internetowej firmy SONOPAN